พฤกษา : Serenity

 

Pruksa Serenity

Pruksa Serenity : พฤกษา เซเรนิตี้ เพชรเกษม 81

หน้าต่างบานเลื่อน – ช่องแสง uPVC โครงการพฤกษา เซเรนิตี้

 

หน้าต่าง- ช่องแสง uPVC โครงการพฤกษา เซเรนิตี้

 

หน้าต่างบานเลื่อน – ช่องแสง uPVC โครงการพฤกษา เซเรนิตี้

 

หน้าต่างบานกระทุ้ง และช่องแสงบานติดตาย uPVC บริเวณโถงบันได โครงการพฤกษา เซเรนิตี้

 

หน้าต่างบานกระทุ้ง และช่องแสงบานติดตาย uPVC บริเวณโถงบันได โครงการพฤกษา เซเรนิตี้