หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อนสลับ

หน้าต่างบานเลื่อนคูุ่ + บานติดตายด้านข้าง

ตัวอย่างผลงาน

หน้าต่างบานเลื่อนสลับ

หน้าต่างบานเลื่อนคู่

ประตู หน้าต่าง uPVC

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่