ช่องแสงบานติดตาย

ช่องแสง บานติดตาย

 

หน้าต่างบานเลื่อน และช่องแสงบานติดตาย uPVC โครงการสิตานันท์

 

ช่องแสง uPVC